เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

  • พิมพ์

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ