Sunday, 17th of November 2019

กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)

 

รับฟังได้เเล้ว

กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)

> Click ที่นี่

 

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1